Datasets for
Kawasaki Disease

Form Description Codebook SAS Dataset CSV Dataset
K001 Screening Kawasaki Limit Access k001 Codebook k001.sas7bdat k001.csv
K003 Local Echo Kawasaki Limit Access k003 Codebook k003.sas7bdat k003.csv
K04A Inpatient Hospital (Part I) Kawasaki Limit Access k04a Codebook k04a.sas7bdat k04a.csv
K04B Inpatient Hospital (Part II) Kawasaki Limit Access k04b Codebook k04b.sas7bdat k04b.csv
K005 Initial Treatment Kawasaki Limit Access K005 Codebook K005.sas7bdat K005.csv
K006 Laboratory Kawasaki Limit Access K006 Codebook K006.sas7bdat K006.csv
K07A Outpatient Parent - Fever Kawasaki Limit Access K07A Codebook K07A.sas7bdat K07A.csv
K07B Outpatient Parent – No Fever Kawasaki Limit Access K07B Codebook K07B.sas7bdat K07B.csv
K008 Follow-up Visit Kawasaki Limit Access K008 Codebook K008.sas7bdat K008.csv
K010 Adverse Event Kawasaki Limit Access K010 Codebook K010.sas7bdat K010.csv
K011 Retreatment Kawasaki Limit Access K011 Codebook K011.sas7bdat K011.csv
K012 Hospital Readmission Kawasaki Limit Access K012 Codebook K012.sas7bdat K012.csv
K013 Core Lab Echo Kawasaki Limit Access K013 Codebook K013.sas7bdat K013.csv
K14A Serology Core Lab Kawasaki Limit Access K14A Codebook K14A.sas7bdat K14A.csv
K14B Ultrasensitive C-Reactive Protein Kawasaki Limit Access K14B Codebook K14B.sas7bdat K14B.csv
KDZSCORE - Kawasaki Limit Access Kdzscore Codebook Kdzscore.sas7bdat Kdzscore.csv
KDLAB - Kawasaki Limit Access KDlab Codebook Update kdlab.sas7bdat kdlab.csv
Code Lists
1 KD Formats kdformats
2 Code List D: Medications Code List D
3 Code List E: Findings/Events Code List E